+1 800 234 568

Hvad er skovrejsning?

Skovrejsning er en proces, hvor der plantes træer eller sås frø i et område, hvor der ikke var træer før. Skovrejsning kan også referere til genplantning af områder, der er blevet skovryddet – områder, der har mistet alle deres træer – samt skove, der er blevet nedbrudt – områder, hvor skovdækket er blevet reduceret på […]

Read More »